افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان شاهد دختران آموزش وپرورش ناحیه یک ساری

عکاس : Keyvan Jafari | منبع : آژانس عکس مازندران | دی، 1395

آژانس عکس مازندران : گزارش تصویری افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان شاهد دختران آموزش وپرورش ناحیه یک ساری

افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان شاهد دختران آموزش وپرورش ناحیه یک ساری با حضور مسئولین شهری و استانی در سالن هاشمی نسب برگزار شد.

عکاس : کیوان جعفری

گزارش تصویری این خبر را در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان شاهد دختران آموزش وپرورش ناحیه یک ساری
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن