سوزاندن زمین زراعتی مازندران

عکاس : Gholamreza Ahmadi | منبع : تسنیم | مهر، 1396

آژانس عکس مازندران : آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی بمنظور کنترل آفات و علف‌های هرز، پاک شدن سریع زمین از بقایای گیاه قبلی و آسان شدن عملیات شخم برای محصول بعدی است . در حالیکه استفاده مناسب از سموم نتیجه‌ای بسیار مطلوب تر دارد

عکاس : غلامرضا احمدی

گزارش تصویری این خبر را به طور اختصاصی در آژانس عکس مازندران  مشاهده کنید.

سوزاندن زمین زراعتی مازندران

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن