(12) قطعه96/03/15

مسابقه بوردکا در امام زاده طاهر و مطهر بوله کلا مرزون آباد در مازندران

مسابقه بوردکا در امام زاده طاهر و مطهر بوله کلا مرزون آباد در مازندران

(17) قطعه96/01/18

مراسم عید مردگان در روستاهای سقندیکلا و رودبارکلا ساری

مراسم عید مردگان در روستاهای سقندیکلا و رودبارکلا ساری

(23) قطعه95/12/19

نخستین جشن رسمی نوروز خوانی در سمسکنده

نخستین جشن رسمی نوروز خوانی در سمسکنده

(32) قطعه95/11/07

مراسم همدردی با آتشنشانان شهید حادثه پلاسکو با حضور مسئولان در ساری

مراسم همدردی با آتشنشانان شهید حادثه پلاسکو با حضور مسئولان در ساری

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن