نام پرندگان و حیوانات به زبان مازندرانی

 عکس مازندران  :


نام پرندگان و حیوانات به زبان مازندرانی:
 
پیت کله : pit keleh : جغد
میچکا : michka : گنجشک
وک : vak : قورباغه
تلا : telah : خروس
مارکرک  : markrek : مرغ مادر
سیکا : sika : اردک
چیندکا  :chindeka : جوجه

آروسک گل : arosek gal : نوعی موش بزرگ
گل: gal : موش
مر : mar : مار
کوز : kavez : لاک پشت
کندو : kando : زالو
شال : shal : شغال
بامشی : bameshi : گربه
کرچ کرک : kerch kerk : مرغ مادر که به همراه جوجه ها باشد

گو : goo : گاو
گوگزا : goo geza : گوساله
گومش: goomesh : گاو میش
جونکا : joneka : گاو نر
مادگو : madgo : گاو ماده
گسفن : gesfen : گوسفند
گسفن وره : gesfen vareh : بره
شکروم : shekerom : دسته هایی از سار
کوتر : koter : کبوتر
زیک : zik : نوعی پرنده بسیار کوچک
صحرا غاز : sahra ghaz : غاز صحرایی یا وحشی
صحرا سیکا : sahra sika : اردک صحرایی یا وحشی
چلچلا: chelchela: چلچله
رگ رکین : ragrakin : نوعی پرنده در آبندان ها
اویا : aviya : نوعی پرنده وحشی
تیکا: tika : نوعی پرنده وحشی
شونه قپین : shone ghepin : شانه به سر

او گل : oogal : نوعی موش آبی
تشی : tashi : جوجه تیغی
تیرنگ : tireng :قرقاول
ورگ : verg : گرگ

تمامی اخبار مازندران را در ( آژانس عکس مازندران ) دنبال کنید.

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن